Kindervoedselbank

Ieder kind verdient een verjaardag

Ook in Opsterland zijn er kinderen die hun verjaardag niet kunnen vieren, omdat er thuis geen geld voor is.
Daarom is er de STICHTING JARIGE JOB


Voor veel kinderen is een verjaardag met cadeaus, visite en trakteren op school vanzelfsprekend. Voor 61.000 kinderen in Nederland is dit niet het geval. Zij kunnen hun verjaardag niet vieren, omdat er thuis te weinig of zelfs geen geld voor is. Op de mooiste dag van het jaar krijgen deze kinderen geen cadeautjes, hangen er geen slingers en ballonnen en kunnen zij niet trakteren op school. Uit schaamte melden ze zich soms zelf ziek. Stichting Jarige Job helpt deze kinderen door het geven van een verjaardagsbox, want ieder kind verdient een verjaardag!

Dit filmpje geeft u informatie over de stichting

Neem in voorkomende gevallen contact met ons op.