Vacatures

Wij zoeken een vrijwilliger, die ons team van screeners komt versterken.

Binnen onze organisatie hebben we 3 vrijwilligers, die de screening verzorgen. We willen graag ons team versterken en we zijn op zoek naar een vrijwilliger, die een deel van de screeningswerkzaamheden voor zijn of haar rekening wil nemen.
Wat houdt het werk in.
Als screener van de Voedselbank doet u de intake en houdt u de situatie in de gaten van de gezinnen of personen die een voedselpakket ontvangen.
Taakomschrijving
• Gezinnen of personen melden zich bij de coördinator van onze screeners. Hij verzamelt de noodzakelijke informatie, die nodig is voor een screening.
• De coördinator neemt daarna contact op met één van de screeners.
• De screener neemt contact op met het betreffende gezin of persoon. Aan de hand van door de voedselbank Nederland gestelde criteria beoordeel je tijdens een huisbezoek de informatie van de klant of die in aanmerking komt voor een verstrekking van de VB.
• Middels het computerprogramma houdt de screener de gegevens up to date.
• Minimaal 1 x per jaar voer je een her intake uit in overleg met de klant.
• Je voert zo nodig overleg met bewindvoerders en /of medewerkers van het gebiedsteam van de gemeente Opsterland.
• De screener rapporteert over de uitkomst van de screening en her screening aan de coördinator van de screeners.
• De screener zorgt voor het waarborgen van de privacy van de klanten binnen en buiten de voedselbank.

Functie eisen
Maatschappelijk betrokken, respect voor mensen die het minder breed hebben, in staat vertrouwelijke informatie voor zich te houden. Creatief kunnen denken. Bekendheid met de sociale kaart is een pré. Een VOG is verplicht. Ook is het van belang, dat je in het bezit bent van een pc/laptop met internetverbinding.

Wat hebben we de vrijwilliger te bieden?
Een fijn team om mee samen te werken. De screening is niet aan vaste tijden gebonden. Je maakt zelf afspraken met de aanvragers op tijden, die jou en de aanvrager passen. Er maken ruim 50 huishoudens gebruik van onze Voedselbank. Eventuele reiskosten worden vergoed.
Nadere informatie of vragen?
Mocht je eerst nadere informatie willen, dan kun je contact opnemen met de secretaris van ons bestuur Jan Sijtsema, tel. 06-22627218
Belangstelling?
Als je belangstelling hebt voor deze functiestuur dan graag voor 23 maart a.s. je CV met een korte motivatie aan de secretaris, mailadres is secretaris@voedselbankopsterland.nl.