Bestuur

Nikita Brameijer – voorzitter tot 01-01-2021 , nikita_bramijer@hotmail.com 

Fenke Rond – voorzitter vanaf 01-01-2021, voorzitter@voedselbankopsterland.nl

Jan Sijtsema – secretaris, secretaris@voedselbankopsterland.nl

Arie van Dijk – penningmeester, penningmeester@voedselbankopsterland.nl

Durk Merkus – acquisitie, voedselwerving@voedselbankopsterland.nl

Gepke Geerligs – interne zaken, g.holthuis@home.nl

Hiltje Dijkstra – interne zaken, intern@voedselbankopsterland.nl

Henk Marinus – fondsenwerving, fondsenwerving@voedselbankopsterland.nl