Financiën, ANBI, en het jaarverslag

De voedselbank doet om het werk te kunnen een beroep op de hele gemeenschap van Opsterland, dus ligt het voor de hand dat wij daarvan verantwoording afleggen.
Als door de belastingdienst aangemerkte ANBI organisatie, zijn wij geheel afhankelijk van giften en donaties. Daarom zijn wij naar onze donateurs transparant over wat we doen en welke financiële resultaten we boekten.

Dit zijn de meest recente gegevens:

jaarverslag 2020
financieel jaaroverzicht 2020

jaarverslag 2019
financieel jaaroverzicht 2019

Onze officiële registraties:
KvK nummer: 01109095
RSIN nummer: 815889793
ANBI sinds 01-01-2088