Financiën, ANBI, en het jaarverslag

De voedselbank doet om het werk te kunnen een beroep op de hele gemeenschap van Opsterland, dus ligt het voor de hand dat wij daarvan verantwoording afleggen.
Omdat wij ook een ANBI organisatie zijn, waardoor u (als u aan de voorwaarden voldoet) giften aan kunt aftrekken bij uw aangifte Inkomstenbelasting, zijn wij ook verplicht inzage te geven in onze boeken.
Wij beperken ons op de website tot onze laatste gegevens. Wilt u ook voorgaande jaren zien neem dan even contact op met onze penningmeester.

Dit zijn de meest recente gegevens:
jaarverslag 2019
financieel jaaroverzicht 2019