Waar en wanneer is de uitgifte van voedsel?

Gorredijk

Het magazijn en de uitdeellokatie van de voedselbank zijn gevestigd te Gorredijk aan de Stationsweg 8a.

Aan het eind van de inrit links van de benzinepomp, gaat u rechts en dan weer rechts. Het uitdelen van de voedselpakketten is
elke vrijdag van tussen 16.00 en 17.00 uur

Ureterp

Uitdeel in Ureterp is ook op vrijdagmiddag; onze klanten kennen het tijdstip.

Lokatie: aanbouw Ontmoetingskerk, Mounestrjitte 12, 9247 AM  Ureterp