Handige adressen

Er zijn veel mensen en instanties, die bemoeienis hebben met de voedselbank. Veel kunt u op deze site vinden, maar als u nadere informatie wilt, kunt u ze ook persoonlijk benaderen.

Het contactadres voor klanten en voor mensen, die zich willen melden als klant is:
telefoon: 06 10596926 of aanmelding@voedselbankopsterland.nl

Het bestuur van de Voedselbank Opsterland
Nikita Brameijer – voorzitter tot 01-01-2021,  nikita_brameijer@hotmail.com

Fenke Rond – voorzitter vanaf 01-01-2021, voorzitter@voedselbankopsterland.nl

Arie van Dijk – penningmeester, penningmeester@voedselbankopsterland.nl

Gepke Geerligs – interne zaken, g.holthuis@home.nl

Hiltje Dijkstra – interne zaken, intern@voedselbankopsterland.nl

Durk Merkus – voedselwerving en – veiligheid , voedselwerving@voedselbankopsterland.nl

Henk Marinus – fondsenwerving en communicatie, fondsenwerving@voedselbankopsterland.nl

Uitgiftepunten:
Gorredijk, Stationsweg 8
Ureterp, aanbouw Ontmoetingskerk,
Mounestrjitte 12, 9247 AM  Ureterp
Lees hier meer

Landelijk bureau
service centrum Voedselbanken Nederland,
Meidoornkade 19
3992 AG Houten

Maandag tot en met Vrijdag
van 10:00 tot 16:00 uur
tel. 088 543 543 5
welkom@voedselbankennederland.nl

Nederlandse voedsel- en warenautoriteit (NVWA)
Vraag stellen aan de NVWA
Klachten of melding doorgeven